فعالیت های کلاس اول دبستان میزان

دبستان میزان دوره اول

مجموعه ای از فعالیت های پایه اول دبستان میزان

در این مجموعه عکس بسیاری ار برنامه ها و فعالیت های دانش آموزان ما در پایه اول دبستان میزان دیده می شود.

اخبار مرتبط