فعالیت املایی/پایه چهارم دخترانه/۹آذرماه ۱۴۰۲

💭یکی از فعالیت هایی که در پایه چهارم در هر درس به آن مقید هستیم، فعالیت املایی است. این فعالیت‌ها علاوه بر مرور کلمات دارای ارزش املایی، تقویت مهارت‌های مورد نیاز برای نوشتن دقت است.

🦜در فعالیت املایی روز سه شنبه دو برگه در اختیار دانش آموزان قرار گرفت. برگه‌ی اول مراحل کار را نوشته بود و برگه‌ی دوم حاوی عکس‌ها و شعرهایی مربوط به درس پنجم بود. دانش‌آموزان در قالب گروه‌های دو نفره باید بر اساس داستان «رهایی از قفس»، تصاویر را به ترتیب کنار هم قرار می‌دادند. سپس برای هر تصویر حداقل دو جمله‌ی دلخواه می‌نوشتند و در پایان باید زیر هر تصویر بیت‌های مربوط به آن تصویر را قرار می‌دادند.

💡اهداف این فعالیت علاوه بر تقویت کار گروهی و ارتقای مهارت املایی دانش‌آموزان، کمک به نگارش و درک مطلب آنها نیز بود.

اخبار مرتبط