فعالیتی به نام تونالیته رنگ ها

دانش آموزان این تکنیک را در جلسات آینده در رنگ آمیزی نقاشی هایشان به کار خواهند گرفت

فعالیتی به نام تونالیته رنگ ها پایه سوم ۲ آبان

درجه بندی مختلف رنگی را از لحاظ تیرگی و روشنی، “تونالیته” می‌گویند


خلاصه :

دانش آموزان در رنگ کردن مشکل اساسی دارند برای رفع این مشکل آنان در مبانی رنگ ها باید با (تونالیته رنگ ها) آشنا شده و در چند جلسه به مهارت های لازم دست یابند .


دانش آموزان در رنگ کردن نقاشی ها نیاز به تمرین بیشتری دارند برای رفع این مشکل  باید با مبانی رنگ ها ( تونالیته رنگ ها )  آشنا شده و در چند جلسه به مهارت های لازم دست یابند .

بنده و همکارم به صورت عملی به این مبحث پرداخته و دانش آموزان شروع به تمرین کردند و اشکالاتشان توسط ما بر طرف می شد نا گفته نماند که برای به دست آوردن این مهارت باید مداوم تمرین داشته باشند.این تکنیک  ( تونالیته) در جلسه آینده در نقاشی های که باید رنگ کنند به کار گرفته خواهد شد.

اخبار مرتبط