فرصت های هم افزایی بین مدارس تحول خواه

گفتگویی سازنده بین مدارس تحول خواه

مدیران مدارس سراج ، میزان ، چمران ، مهرهشتم ، در ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ در یک گفتگوی زنده اینستاگرامی پیرامون موضوع * فرصت های هم افزایی بین مدارس تحول خواه * هم اندیشی کردند .
شما را به دیدن این فیلم دعوت میکنیم .

لطفا روی لینک زیر اشاره بفرمایید
https://www.aparat.com/v/GIEX/

اخبار مرتبط