فارغ التحصیلان و قبولی‌های کنکور

کسب مهارت در کنار موفقیت در کنکور

اگر قبلا بدست آوردن یک مدرک تحصیلی که دال بر داشتن معلومات بود اهمیت داشت، اما اکنون نه تنها با کثرت دارندگان مدارک این مدارک کارآمدی خود را از دست داده اند بلکه بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی که ناشی از ناتوانی آنها در حل مسائل جامعه شان بود این هدف کاذب را از رونق انداخته است. اکنون تجارب و مهارتهای فرد و کارهایی که با موفقیت انجام داده است و در رزومه او ذکر می شود مهم تر از مدرک است. به همین جهت است که اولیاء دانش آموزان بجای هدف گذاری موفقیت در کنکور، رفته رفته دغدغه مهارتهای زندگی و توانمندی های فرزاندشان در موثر بودن در جامعه را محور قرار داده اند و به این نتیجه رسیده اند که توانمندی هایی مثل حل مساله، خلاقیت، تفکر انتقادی، مشارکت اجتماعی، کار گروهی اولویت فرزندانشان است. همین امر موجب شد اقبال به روش میزان که دربردارنده اغلب این مهارتها به علاوه مهارت موفقیت در کنکور است زیاد تر و زیادتر گردد.

فارغ‌التحصیلان دوره ۲۵ دبیرستان میزان / سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

فارغ‌التحصیلان دوره ۲۴ دبیرستان میزان / سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

فارغ‌التحصیلان دوره ۲۳دبیرستان میزان / سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

فارغ‌التحصیلان دوره ۲۲ دبیرستان میزان / سال تحصیلی ۹۹-۹۸

فارغ‌التحصیلان دوره ۲۱ دبیرستان میزان / سال تحصیلی ۹۸-۹۷

فارغ‌التحصیلان دوره ۲۰ دبیرستان میزان / سال تحصیلی ۹۷-۹۶

فارغ‌التحصیلان دوره ۱۹ دبیرستان میزان / سال تحصیلی ۹۶-۹۵

فارغ‌التحصیلان دوره ۱۸ دبیرستان میزان / سال تحصیلی ۹۵-۹۴

فارغ‌التحصیلان دوره ۱۷ دبیرستان میزان / سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فارغ‌التحصیلان دوره ۱۶ دبیرستان میزان / سال تحصیلی ۹۳-۹۲

فارغ‌التحصیلان دوره ۱۵ دبیرستان میزان / سال تحصیلی ۹۲-۹۱

فارغ‌التحصیلان دوره ۱۴ دبیرستان میزان / سال تحصیلی ۹۱-۹۰

فارغ‌التحصیلان دوره ۱۳ دبیرستان میزان / سال تحصیلی ۹۰-۸۹

فارغ‌التحصیلان دوره ۱۲ دبیرستان میزان / سال تحصیلی ۸۹-۸۸

فارغ‌التحصیلان دوره ۹ دبیرستان میزان / سال تحصیلی ۸۶-۸۵

فارغ‌التحصیلان دوره ۲ دبیرستان میزان / سال تحصیلی ۷۹-۷۸