غرفه گفتگو پیش دبستان ۲

گزارش هفته آخر بهمن ماه

در این هفته برای نو آموزان انیمیشن مهارت های زندگی با موضوع بخشش و راز ارتباط با دوستان پخش و درباره آن نوآموزان به گفتگو پرداختند

انجام کارت بازی دارای کلمه جهت آشنایی نو آموزان با شکل و نوشته حروف و کلمات تا در آینده آموزش بهتری نسبت به خواندن و نوشتن داشته باشند. بخشی کلماتی که با نوآموزان کارشده « آب ، سوت ،توپ ، درخت ، طوطی ، جوجه »

انجام بازی های فکری « توپ قل ،خوش‌دست ،لگو ریز ، تاس قصه‌گو، زیستاس» ،جهت افزایش تمرکز و اعتماد به نفس و افزایش خلاقیت های نو اموزان

اخبار مرتبط