عید مبعث/دبستان۱دخترانه/۱۹ بهمن ۱۴۰۲

💫در صبحگاه دختران دبستان یک از مناسب امروز پرسیدیم و از اتفاق مبعث شنیدیم!

از غارحرا رفتیم تا بخوان به نام پرودگارت!

☀️🌛تا خورشید و ماه ی که در دست و چپ و راست می شد گذاشت اما نخواست که حق را زمین‌بگذارد.

از این که برای رسیدن کلام حق به گوش ما، ریختن زباله روی سرش را هم‌تحمل کرد! مسخره شدن و طرد شدن را نیز…

گفتیم و شنیدیم…

تا رسیدیم به اینکه ما امروز چه کنیم!

ما چگونه باشیم که پیامبر مان خشنود از رساندن رسالت به ما…

هرکس پیشنهادی داد..

از زودتر سلام‌کردن…

از درس خواندن…

از نماز خواندن…

از صلوات فرستادن…

از گوش کردن به حرف پدر و مادر و معلم…

همه را حفظ کردیم تا حسابی حواسمان به امروزمان باشد.

آسمانی داشتیم بی ستاره!

🌠قرارمان شد امروز هر کار نیکی را به نیت خشنودی پیامبر انجام دهیم و جایش یک ستاره در آسمان نیکی ها بکشیم. 

کم کم داریم می فهمیم چقدر خشنود کردن خدا و پیامبرش آسان اما حساس و مهم است!

اخبار مرتبط