علوم هیجانی/پایه پنجم دخترانه/۱۵ آبان ماه۱۴۰۲

🔍در کلاس علوم،دختر خانم‌های پایه پنجمی هریک صدف یا وسیله‌ی کوچکی را انتخاب کردیم. گل ها را ورز دادیم،ته لیوان ها را با یک لایه گل پر کردیم،وسیله و یا صدف را گذاشته،لایه ی دیگری گل گذاشتیم و اندکی فشار دادیم.

دو روز صبر کردیم ، سپس لیوان ها را جدا کردیم.

🧕🏻مانند یک زمین شناس شده بودیم ، خییییلی آهسته ، لایه ها را باز کرده و وسیله یا صدف را خارج کردیم ، اثر آن‌ها روی گل های خشک شده مانده بود.

🤩نتیجه بسیار زیبا بود.

انواع ماکت های فسیلی ساخته بودیم.🐚ماکت حلزون ، ماکت صدف ، ماکت کلید ، ماکت مدادریزه ، ماکت ادمک ، ماکت ستاره و …

به راستی زمین شناسان ، شاهد زیبایی های فراوانی هستند .

اخبار مرتبط