عجایب و زیبایی‌های زمین/پایه ششم دخترانه/۲۰ آذرماه۱۴۰۲

🥚🌍دخترخانم های پایه ششمی ،تخم مرغ آب پز شده را در دستان خود فشار دادند، از نواحی ترک برداشته شده ، پوستش شکسته شد. سفیده‌ی آن را لای دستان خود فشار دادند، حالت خمیری و نرم داشت ،زرده را شکاف زدند ،چقدر زیبا ،شبیه زمین است،پوسته ، گوشته و هسته ،سه لایه ی اصلی زمین را با تخم مرغ مقایسه کردند.

🌋🗻 روی کوه درست شده از سفال ،اندکی جوش شیرین و سپس سرکه ریختند، مواد کوه از درون فوران کرد و همراه حباب هایی به بیرون ریخت.فوران آتشفشان را شبیه سازی کردند.حباب های کربن دی اکسید به صورت کف به بیرون کوه جریان داشتند .خاک های درون کوه،همراه کف بیرون ریختند.

اینگونه کوه های آتشفشان،فوران می کنند.

اخبار مرتبط