طرح پژوهش

معرفی طرح

طرح پژوهش، برنامه ای است که برای تحقیق یک موضوع یا انجام کاری پیشنهاد می شود. گزارش پژوهش، نوشته ای است که نشان دهنده فعالیت هایی است که در فرآیند کار صورت گرفته و نتیجه ای است که به دست آمده است.

اجـزای طـرح پـژوهـش

در این قسمت نام پروژه نوشته می شود. عنوان طرح باید روشن، ساده و کوتاه باشد.

مشخص کردن هدف یا هدف های طرح از قسمت های اساسی و حساس است که در طرح باید نوشته و تجزیه و تحلیل شود. هدف نیز باید کاملاً روشن و مشخص باشد. هدف ها نباید بسیار کلی و یا بسیار جزئی باشند.

پیش از آن که به انجام کار بپردازیم، باید روش انجام کار مشخص شود. با تعیین روش کار، هزینه ی کار، وسایل مورد نیاز، افرادی که باید در کار شرکت کنند مشخص می شود.

در این قسمت نتایج اجرای طرح پیش بینی می شود.

مجری طرح فرد، گروه یا سازمانی است که انجام طرح را بر عهده می گیرد.

مدت زمان لازم برای انجام طرح و زمان آغاز و پایان طرح در این قسمت نوشته می‌شود. در بعضی از طرح‌ها برنامه‌ی زمانی کاملاً تنظیم و ارائه می‌شود.

برنامه‌ی زمانی می‌تواند شامل مراحل زیر باشد:

الف- مدت زمان لازم برای جمع آوری و ثبت اطلاعات

ب- مدت زمان لازم برای تجزیه و تحلیل اطلاعات

پ- مدت زمان لازم برای تهیه و تنظیم پیشنهادهای جدید

ت- مدت زمان لازم برای تهیه ی گزارش نهایی

ث- مدت زمان لازم برای رفع اشکال و معایب اجتماع

به منظور آگاه کردن پیشنهاد دهنده، هزینه ی اجرای طرح و امکانات غیر مالی لازم مشخص و اعلام می شود.

طرح های پژوهشی که از طرف سازمان ها به هر فرد یا گروه یا سازمانی پیشنهاد می شود لازم است به تصویب پیشنهاد دهنده برسد.

اهداف پژوهـش

کسب مـهارت‌های ضروری

کسب نـگرش‌های ضروری

مـراحل طـرح پـژوهـش

  1. محیط
  2. ایجاد سوال
  3. رفتار اطرافیان
  4. علایق و سلایق
  1. تعریف مشاهده

بررسی یک موضوع یا موجود یا یک واقعه به نحوی که تمامی ابعاد و جزئیات آن تا حد امکان به دقّت دریافت گردد.

۲. ابزار مشاهده

چشم ، گوش ، پوست ، شامه ، زبان

۳. مکان مشاهده

دامان طبیعت و بستر زندگی روز مره بهترین مشاهده گاه
آزمایشگاه

۴. عوامل موثر در مشاهده

تمرکز
تجربه و دید قبلی

۵. حوزه‌های مشاهده

زیست شناسی(گیاهان ، جانوران، انسان و محیط زیست)

فیزیک(نور، صدا، اهرم، تعادل)

شیمی (آب، هوا، واکنش‌ها)

تخمین ، پیش بینی ، نقد و تحلیل تفسیر یک موضوع و حدس علل و ابعاد آن به گونه ای منطقی ، با توجّه به دانشها و نگرشها و مهارت هایی که در گذشته کسب شده است. همچنین توانایی نقد و تحلیل اتّفاقات در شرایطی که متغیّرها و عوامل تاثیر گزار بر آن جابجا شده یا تغییر می کنند .

بهترین بسترها : جلسات بحث و گفتگوی کلاسی ، مربّی صرفاً هدایت گر برپایی نمایشگاه پژوهش

تعریف :
کشف و تثبیت علل یک پدیده به گونه ای قابل دفاع و در نتیجه ایجاد نگرش ، مهارت و کسب دانش در آن موضوع برای پژوهشگر .

نکات :
تمامی مراحل پژوهش بر دانش و مهارت و نگرش افراد تاثیر می گذارد که البته در این مرحله بیشتر نمود دارد .
همواره از هر فرد ، انتظاری در حدّ خودش می رود نه بیشتر .

برقراری ارتباط با موضوع :
توانایی برقراری ارتباط بین اجزای موضوع مورد پژوهش ، به گونه ای که تمامی مراحل پژوهشی سیر منطقی خود را طی نمایند تا به نتیجه برسد

برقراری ارتباط با دیگران :
توانایی انتقال تمامی مفاهیم کسب شده در طی فرایند پژوهش ، به دیگران به نحوی که آنها در جریان تمامی جزئیات موضوع قرار گیرند و در صورت لزوم بتوانند ، پرسش و یا نقد خود را از نکات پژوهشگر بیان کنند .

پروژه‌های پـژوهـش با جزئیات

ردیف عنوان پروژه اهداف و توانمندسازی مهارتی
۱

آشنایی با خلقت و هستی، بخش اول ( فضا )

افزایش روحیه پرسشگری

۲

کشیدن نقطه و دایره

افزایش خلاقیت

۳

آشنایی با هوش فضایی در قالب بازی گروهی

آشنایی با جهت های اصلی

۴

نمایش فیلم موجودات شگفت انگیز در طبیعت

مهارت خوب دیدن

۵

ساخت موشک های کاغذی و تست در شرایط گوناگون

آشنایی با اصول اولیه هوا فضا

۶

یادگیری فرآیند کار جمعی

مهارت تصمیم گیری

۷

پیدا کردن روش های ساخت روبیک

افزایش تمرکز

۸

آشنایی با خلقت و هستی، بخش دوم ( دایناسور ها)

آشنایی با موجوداتی که قابل دیدن در زمان حال نیستند

۹

چیستی و چرایی پیاده روی اربعین

تقویت ارزش های دینی

۱۰

آشنایی با اجزا بدن انسان

آشنایی با سیستم گوارش بدن

۱۱

جلسه پخش فیلم همراه با تحلیل فیلم به‌صورت گروهی

تقویت قدرت درک و تحلیل

۱۲

پیدا کردن لغات جدید در قالب بازی جدول کلمات

تقویت حافظه دیداری

۱۳

پخش مستند علمی در مورد تکنولوژی نظامی

تقویت روحیه پرسشگری

۱۴

حفظ تعادل و تحمل وزن های مختلف با دو جلد کتاب

آشنایی با قوانین کشسانی در فیزیک

۱۵

پیدا کردن کلمات صحیح و روش درست نوشتن کلمات در قالب بازی دقت

افزایش مهارت خوب دیدن و دقت

۱۶

تغییر چیدمان کلاس در قالب بازی هوش

تقویت حافظه

۱۷

آشنایی با خلقت و هستی، بخش سوم ( آتش فشان)

شناخت طبیعت اطراف

۱۸

تقویت حس کار گروهی در قالب بازی پانتومیم

خوب دیدن و درک موضوع
۱۹
ساخت بالن با کیسه پلاستیکی

آشنایی با قوانین هوافضا

۲۰
طراحی یک روزنامه دیواری

توانایی انجام کار گروهی

۲۱

طراحی پروژه ها با نرم افزار پاور پوینت

آشنایی و کار با نرم افزار و کامپیوتر

۲۲

ایده پردازی برای چینش نقاشی ها در مدرسه

افزایش قدرت تخیل

۲۳

طراحی اولیه شکل یک پل روی کاغذ بصورت گروهی

مهارت تصویر سازی

۲۴

طراحی اصلی سازه پل از روی طرح اولیه

مهارت تبدیل تصویر ذهنی  به واقعیت بیرونی

۲۵

ساخت و تولید سازه پل

توانمند سازی در استفاده از ابزار مختلف

۲۶

کلاژ با کاغذ های رنگی

مهارت خلاقیت

۲۷

طراحی طرح پرچم ایران بصورت خلاقانه

Content

۲۸

دیدن اجسام در زیر میکروسکوپ

مهارت خوب دیدن و دقت

۲۹

طراحی لوگو برای گروه با توجه به موضوع پژوهش

پرورش قدرت خلاقیت

۳۰

تمرین و اجرای نمایش گروهی

مهارت استفاده از زبان بدن

۳۱

طراحی و ایده پردازی برای چاپ کتاب

تقویت خود باوری

۳۲

آشنایی با خلقت و هستی، بخش چهارم ( منظومه شمسی )

شناخت جایگاه انسان در خلقت

۳۳

آشنایی با خلقت و هستی، بخش پنجم ( پرتاب شاتل به فضا)

شناخت قوانین فیزیک و هوافضا

۳۴

بدست آوردن جواب مسایل با مشورت گروهی

مهارت احترام به نظرات دیگران

۳۵

آماده سازی موضوع و پروژه برای روز پژوهش

مهارت استفاده از منابع گوناگون

۳۶

طراحی متن برای رادیو پژوهش و خواندن در روز پژوهش

تقویت خلاقیت و عزت فردی در جمع

۳۷

طراحی تبلیغات برای گروه در روز پژوهش

شناخت جایگاه تبلیغ در کارها

۳۸

اجرای مانور روز پژوهش قبل از روز پژوهش

شناخت مشکلات اجرایی در کار

۳۹

برگزاری روز پژوهش

مهارت مدیریت و انجام کار گروهی

۴۰

برگزاری جلسه نقد و تحلیل روز پژوهشتقویت روحیه انتقاد پذیری و لزوم خود انتقادی

تقویت روحیه انتقاد پذیری و لزوم خود انتقادی

۴۱

ساخت شکل های مختلف با اوریگامی

تقویت مهارت خلاقیت و دست ورزی

۴۲

آشنایی با خلقت و هستی، بخش ششم (دنیای زیر آب)

آشنایی با موجودات دریایی

۴۳

تشخیص همکلاسی ها از روی صدا با چشمان بسته

مهارت خوب شنیدن

۴۴

یادگیری صبر و تمرکز در قالب بازی فکری

مهارت فکر کردن

۴۵

آشنایی با کارکرد آهن ربا

مهارت تشخیص و لمس اشیا

۴۶

برگزاری ساعت کتابخوانی

مهارت خوب خواندن

۴۷

برگزاری نمایشگاه کتاب در کلاس

مهارت مدیریت کردن شرایط

۴۸

کشیدن نقاشی در مورد حادثه ساختمان پلاسکو

مهارت روحیه همدلی

۴۹

دیدن موجودات ذره بینی در زیر میکروسکوپ

آشنایی با میکروب ها

۵۰

طراحی مدار برای ماشین کنترلی

مهارت اجرایی کردن پروژه

۵۱

نقاشی روی تخته

دست ورزی

۵۲

آشنایی با خلقت و هستی، بخش هفتم (خرس قطبی)

شناخت مفهوم زندگی در قطب

۵۳

آشنایی با خلقت و هستی، بخش هشتم (کاکتوس)

شناخت مفهوم زندگی در شرایط سخت

۵۴

آشنایی با خلقت و هستی، بخش نهم (ابر)

شناخت چرخه طبیعت و آب

۵۵

ساخت پنکه با آرمیچر

آشنایی با اصول الکترونیک

۵۶

طراحی هواپیما با لگو

دست ورزی

۵۷

کشیدن نقشه ساختمانی کلاس

مهارت خوب دیدن

۵۸

بررسی تفاوت های دانه گیاهان

شناخت تفاوت ها

۵۹

آشنایی با خلقت و هستی، بخش دهم (سیاه چاله)

شناخت مفاهیم وجود و عدم

۶۰

انجام بازی های سنتی

افزایش مهارت های بدنی

۶۱

باز شدن اسفنج در آب

شناخت حجم

۶۲

انجام بازی والیبال بادکنکی

مهارت کنترل چشم و دست

۶۳

چگونگی حرکت ماشین و کارکرد پیستون

شناخت عمل و عکس العمل

۶۴

سفالگری با خاک رس

دست ورزی

۶۵

طراحی روز شمار برای برگزاری روز پژوهش

پرورش خلاقیت

۶۶

ساختن شکل حیوانات با سایه دست روی دیوار

توانایی هماهنگی بین اعضا بدن

۶۷

بحث و گفتگو پیرامون حدیث پیامبر در مورد بعثت

شناخت لزوم داشتن اخلاق

۶۸

ساختن شکل های گوناگون با بادکنک

دست ورزی

۶۹

انجام بازی هوپ

افزایش تمرکز

۷۰

طراحی شکل دوچرخه جدید

آشنایی با مکانیک و چرخ دنده ها