شهر کوچک/پایه سوم دخترانه/۹ آذرماه ۱۴۰۲

تالیف کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم بر پایه شناخت جوامع کوچک اطراف دانش آموزان‌اعم از مدرسه و شهرشان هست.

در همین راستا یکی از دروس این کتاب درمورد نشانی و چگونگی پیداکردن و گفتن آدرس و همچنین کاربردهای آن‌است!

اینکه چه طور باید نشانی بنویسیم و از کجا شروع کنیم و به کجا ختم کنیم تا مخاطب بتواند به راحتی متوجه مسیر مد نظر ما شود.

و نیز چه طور نشانی رابخوانیم و کوچه و خیابان ها را پیدا کنیم.

در راستای آموزش عملی این مفاهیم و درک تجربی از نکات مدنظر ، دانش آموزان را با یک‌شهر مواجه کردیم!

🚑🏦یک شهر داشتیم با کلی کوچه و خیابان و پلاک!شهری شامل شهرک مسکونی، بیمارستان، فرودگاه، مدرسه، سینما و کلی فضاهای متنوع دیگر.

🛣هرکس باید در ذهنش یه نقطه در شهر می ایستاد و بعد آدرس آن را از میدان مرکزی شهر تا جایی که ایستاده روی یک برگه می نوشت! ( توجه به شروع آدرس از نقطه ای معروف و آشنا برای همه اهالی شهر)

بعد نشانی ها را با هم‌جابجا می کردیم و هرکس باید جای دوستش را پیدا می کرد و آدمکش را درآن نقطه از شهر می گذاشت! بدین تربیت هم‌نوشتن‌نشانی و خواندن و پیدا کردن آن را به طور عملی تجربه کردیم و نکات ظریفی را یادگرفتیم.

در این بین درمورد صاحب نام های خیابان ها گفتگو می کردیم!

دخترانمان هرآنچه در مورد شهدای نام برده می دانستند با دوستانشان به اشتراک‌می گذاشتند!

💭🌟شهید شهریاری، شهید دانشمند هسته ای…شهید چمران همان شهیدی که در تصاویرشان عینک دارند و آنقدر باهوش بودند که از استادشان نمره ۲۱ گرفتند!شهید بابایی، شهیدی که خلبان جنگنده بودند…شهید صدرزاده شهید مدافع حرم…

و…

اخبار مرتبط