شنبه‌های درخشان/پایه چهارم دخترانه/۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲

📿📿دو هفته است که در کلاسمان نماز اول وقت را تمرین کردیم و منظم و با دقت، با حضور قلب و با توجه در چهارچوب کلاسمان بر سر سجاده های زیبا یک شکلشان نماز خواندیم‌.

و امروز بعد از دو هفته اولین نماز جماعت سال تحصیلی جدید را کنار هم تجربه کردیم.

بعد از کلاس چهارم با وضو برای نماز آماده شدیم. بعضی هایمان که دقت بیشتری داشتیم از زنگ تفریح قبل وضو گرفته بودیم و حالا منتظر راه افتادن بودیم. چادرهایمان را برسر کردیم و کیف نماز به دست به سمت مسجد محله به راه افتادیم. با شنیدن اذان ظهر ما هم به مسجد رسیده بودیم.

حضور در حیاط با صفای مسجد جلا دهنده ی روح لطیفمان بود و لحظاتی بعد در صف نماز جماعت در کنار همکلاسی هایمان حضور یافتیم. 

تجربه ی نماز جماعت برایمان هم تمرین هماهنگی بود، هم تمرین صبر، هم تمرین نظم و همه ی اینها در کنار برکات اقامه ی نماز جماعت خوراکی بی‌نظیر برای دختران چهارمی میزان بود.

و منتظریم که هر شنبه این تجربه دوباره تکرار شود و اقامه‌ی نماز جماعت را باز هم در کنار دوستانمان در مسجد مزمزه کنیم.📿📿

اخبار مرتبط