شمع و منشور در کلاس علوم/پایه پنجم دخترانه/۶ آبان ماه ۱۴۰۲

در کلاس علوم پایه ی پنجم ، دختران تلاشگر ما ، با نور شمع و منشور ، در تاریکی ، رنگین کمان را مشاهده کردند.
سپس نوشته های ریز را از پشت بشرهای پر از آب خواندند ، سپس با ذره بین مقایسه کردند .
تصویری که زیر آن فلش بود را از پشت بشر پر از آب مشاهده کرده و با حرکت دادن فلش ، متوجه تغییر جهت فلش ، در پشت بشر شدند .
دختران پنجمی ما ، با کاربرد و چگونگی استفاده از ذره بین ، منشور ، و لیوان شیشه ای پر از آب ، کاملا آشنا شدند .

 

 

اخبار مرتبط