شروعی نورانی/دبستان دخترانه / ۱۷ مهرماه ۱۴۰۲

📿🎁دختر خانم های میزانی در کلاس قرآن و هدیه های آسمانی میزبان کتاب های نورانی بودند که یار و راهنمایشان در زندگی خواهد بود.🎁📿

اخبار مرتبط