شادابی و نشاط در کلاس ژیمناستیک

آموزش حرفه ای ژیمناستیک در دبستان یک

کلاس حرفه ای ژیمناستیک، زیر نظر استادبرجسته این رشته ، جناب آقای مهدی شفائی در دبستان پسرانه میزان دوره اول در حال برگزاری است .
دانش آموز ان هفته ای دو جلسه به صورت تخصصی حرکات را در این کلاس می آموزند و تمرین می کنند .
بچه ها بسیار به این کلاس علاقمند هستند .


اخبار مرتبط