سیستم گوارشی/پایه چهارم دخترانه/۳۰ بهمن۱۴۰۲

👀از ابتدای سال منتظر بودیم تا به درس بدن ما برسیم و با عملکرد اعضای بدن بیشتر آشنا شویم…

🍎🍏اول نوبت سیستم گوارشی بود.آموختیم که سیستم چیست و چه هدفی دارد.

💡هر گروه به کمک یک ابزار آموزشی،مفهوم گوارش را کشف کرد.

🫘یک ابزار،ساخت پک ژله‌ای با حبوبات بود.دانش آموزان روی پک سیستم گوارش را ترسیم کردند و با حبوبات این مسیر را آزمایش کردند.

📄یک ابزار پوستر آموزشی بود و عملکرد هر عضو را آموختند.

🖥ابزار دیگر تماشای کلیپ آموزشی بود تا با این مراحل آشنا شوند.

🤝🏻در انتها اعضای گروه،آموخته‌هایشان را با گروه‌های دیگر به اشتراک می‌گذاشتند.

🦷در جلسه ‌ای دیگر با مولاژهای بدن و دندان هم آشنا شدند.

اخبار مرتبط