سلام موضوع زیبا نویسی ۲۸ اسفند  پایه اول ب (من عید نوروز را دوست  دارم     )

 

سلام موضوع زیبا نویسی ۲۸ اسفند  پایه اول ب (من عید نوروز را دوست  دارم     )

دانش آموزان این سرمشق ها را در کلاس تمرین کردند  و پیش بنده  و همکارم آمده و غلط گیری شده و دوباره توضیحات شفاهی داده و عملا مکتوب گردید  .

  • این سرمشق ها را باید در منزل نیز تمرین نمایند .
  • همکارم تمرین های منزل را مشاهده و غلط گیری کرده و صحیح آن را مکتوب و توضیحات کافی را می دهند
  • اولین مرحله برای انجام زیبا نویسی این است که دانش آموزان تمایل به انجام زیبا نویسی را داشته باشند یعنی در دنیای مطلوب دانش آموزان و خانواده آنان زیبا نویسی جا گرفته باشد .اگر خانواده و دانش آموز میل و کششی برای انجام این فعالیت نداشته باشد یعنی در دنیای مطلوب آن ها جا نگرفته باشد این فعالیت نتیجه ای نخواهد داشت .
  • البته دانش آموزان به مرور درک بسیار روشنی از زیبا نویسی و ارزش های آن پیدا خواهند کرد و این درک را در دنیای مطلوب خود جا خواهند داد . به شرطی که پیگیری های صحیح صورت بگیرد .
  • در زیبا نویسی برای نوشتن یک کلمه با توجه به خط زمینه از کجا شروع به نوشتن بکنند خیلی مهم است و ما مرتبا به این مسئله اشاره می کنیم و در باره حروفی که زیر خط زمینه قرارمی گیرند نیز توضیحات کافی داده می شود .
  • چون در ۲۸ اسفند اکثر دانش آموزان غایب بودند فقط در کلاس زیبا نویسی همین تعدادی که در عکس و فیلم مشاهده می شود حضور داشتند .

 

 

اخبار مرتبط