سلام موضوع زیبا نویسی ۱۴  فروردین پایه سوم ( ازسر مشق هایی که در اختیارشان گذاشته شده سطر یا کلمه هایی را انتخاب کرده و تمرین کنند )

 

سلام موضوع زیبا نویسی ۱۴ فروردین پایه سوم ( ازسر مشق هایی که در اختیارشان گذاشته شده سطر یا کلمه هایی را انتخاب کرده و تمرین کنند )

 

دانش آموزان این سرمشق ها را در کلاس تمرین کردند  و پیش بنده  آمده و غلط گیری شده و دوباره توضیحات شفاهی داده و عملا مکتوب گردید  .

تمرین منزل

  • دانش آموزان در منزل از کتاب یا روزنامه (کلمات و سطر هایی ) را انتخاب و تمرین کرده ودر جلسه آینده به کلاس خواهند آورد
  • اولین مرحله برای انجام زیبا نویسی این است که دانش آموزان تمایل به انجام زیبا نویسی را داشته باشند یعنی در دنیای مطلوب دانش آموزان و خانواده آنان زیبا نویسی جا گرفته باشد .اگر خانواده و دانش آموز میل و کششی برای انجام این فعالیت نداشته باشد یعنی در دنیای مطلوب آن ها جا نگرفته باشد این فعالیت نتیجه ای نخواهد داشت .
  • البته دانش آموزان به مرور درک بسیار روشنی از زیبا نویسی و ارزش های آن پیدا خواهند کرد و این درک را در دنیای مطلوب خود جا خواهند داد . به شرطی که پیگیری های صحیح صورت بگیرد .
  • در زیبا نویسی برای نوشتن یک کلمه با توجه به خط زمینه از کجا شروع به نوشتن بکنند خیلی مهم است و ما مرتبا به این مسئله اشاره می کنیم و در باره شکل ، اندازه و حروفی که زیر خط زمینه قرارمی گیرند نیز توضیحات کافی داده می شود .

اخبار مرتبط