سرمشق سه شنبه ۹ آبان ماه      ( امین اسم حسن را در فهرست بد ها نوشت  )

موضوع زیبا نویسی پایه سوم

سرمشق سه شنبه ۹ آبان ماه      ( امین اسم حسن را در فهرست بد ها نوشت  )

سلام

  • به تمام دانش آموزان پایه سوم حدودا ۷۰ دانش آموز را بنده در هر هفته سرمشق می دهم
  • دانش آموزان این سرمشق ها را در کلاس تمرین می کنند و باید پیش بنده آمده و غلط گیری کرده و توضیحاتی در باره نوشت هایشان بدهم .
  • همکارم سر مشق های هفته گذشته تک تک دانش آموزان را که در منزل تمرین کرده اند بررسی نموده و توضیحاتی را  داده و صحیح آن را در دفترچه تمرین می نویسد .
  • بعضی از دانش آموزان کم کاری می کنند . نام آنان در دفترچه ای که به این منظور تهیه شده نوشته می شود و در جلسه ای که هر هفته با معلمان پایه خواهم داشت مطرح شده و پیگیری خواهد شد.
  • بعضی از دانش آموزان سعی خود را می کنند و نام آنان نیز در این دفترچه نوشته شده به معلم راهنما منتقل خواهد شد
  • زیبا نویسی دانش آموزان نیاز به پیگیری های لازم را دارد و این پیگیری از طرف اولیا و به خصوص مدرسه باید انجام گیرید .
  • ینده و همکارم سعی خود را در این زمینه انجام می دهیم بقیه پیگری ها ………….
  • این هفته به علت پیگیری های همکارم و سرمشق هایی که نوشتم وقت پیدا نکردیم عکس و فیلم های زیادی را بگیریم

ان شاء الله از مربی که همراه بچه ها به کارگاه می آیند خواهش خواهم کرد که در این زمینه به ما کمک کرده و عکس و فیلم ها بیشتری را خدمتتان ارائه دهیم .

اخبار مرتبط