ساخت پردیس متحرک با فوم و پیچ و مهره ـ پایه سوم دبستان پسرانه ـ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ساخت پردیس متحرک با فوم و پیچ و مهره

در ساخت سازه پردیس متحرک باید توازن ، تعادل ، ترکیب رنگ ها را درترکیب بندی این سازه  به خوبی به کار گیرند و با استفاده از پیچ و مهره اتصال شکل های بریده شده را انجام می دهند .

خلاصه :

سلام

ساخت پردیس متحرک با فوم و پیچ و مهره

دانش آموزان به صورت گروهی به ساخت پردیس متحرک  با فوم می پردازند  .

دانش آموزان در ابتدا فوم هایی را با رنگ های گوناگون به شکل های مختلف  به دلخواه با کاتر برش می دهند و کار کردن با کاتررا بیشتر تجربه می کنند  .

در ساخت سازه پردیس متحرک باید توازن ، تعادل ، ترکیب رنگ ها را درترکیب بندی این سازه  به خوبی به کار گیرند  و سازه ای زیبا ارائه دهند .

استفاده از پیچ و مهره را در اتصال شکل های بریده شده به خوبی به کار گرفته می شود

.

این سازه چون با پیچ و مهره ها متصل می شود توان تغییر را در هر زمان دارد و بیننده می تواند به دلخواه خود شکل این سازه را تغییر دهد .

اخبار مرتبط