ساختن خانه با گل سفالگری ـ پایگاه تابستانه ـ دبستان پسرانه(دوره ی اول) ـ هفته اول مرداد

دانش آموزان ساخت یک خانه زیبا با در و پنجره را با گِل سفالگری تجربه نمودند .

اگر دانش آموزانی در ساخت خانه ، ایده های جدیدی داشته باشد در اجرا به او کمک خواهیم کرد . آنها می توانند به دوستانشان در تحقق ایده هایشان یاری رسانند .


خلاصه :

در این فعالیت دانش آموزان توجه خاصی به اتصالات  با گل کن و انگشتان نموده و از خلال دندان برای محکم شدن اتصالات استفاده خواهند کرد . ساخت در و پنجره را نیز در این فعالیت برای خانه تجربه خواهند نمود .


بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

امروز دانش آموزان ساخت یک خانه زیبا با در و پنجره را با گِل سفالگری تجربه خواهند نمود .

در شروع فعالیت ها نرمش مچ و انگشتان توسط بنده و توضیحات کافی عملی و شفاهی توسط همکارم داده شد.

دانش آموزان با وردنه شروع به نرم کردن گِل و ساخت کاشی را کرده و کاشی را به چهار قسمت مساوی تقسیم کردند.

این چهار قسمت هر کدام یک ضلع دیوار خواهد بود .

در این فعالیت دانش آموزان توجه خاصی به اتصالات  با گل کن و انگشتان نموده و از خلال دندان برای محکم شدن اتصالات استفاده خواهند کرد .

ساخت در و پنجره را در این فعالیت برای خانه تجربه خواهند نمود .

اگر از دوستانشان نیاز به کمک داشتند به او یاری خواهند رساند .

اگر دانش آموزانی در ساخت خانه ایده های جدیدی داشته باشد به او کمک خواهیم کرد .

بقیه توضیحات در عکس و فیلم ها مشاهده بفرمائید .

اخبار مرتبط