رویکرد ما از تمرینات دست ورزی

رویکرد ما از تمرینات دست ورزی

رویکرد ما از تمرینات دست ورزی این است که دانش آموزان با درست گرفتن قلم به وسیله انگشتانشان و قوی کردن ماهیچه ها و دقت ( تبدیل دیدن به نگاه کردن ) آماده برای تمرینات زیبا نویسی شوند .

این مهارت در حقیقت بستگی به تسلط دانش آموزان بر استفاده درست از ماهیچه‌های دست و انگشت‌هایشان دارند

چنانچه کودکان در دست ورزی پیشرفت داشته باشند، در کارهای روز مره خود پیشرفت کرده و در زیبا نویسی نیز بی تاثیر نخواهد بود .

چرا دانش آموزان در نوشتن خسته می شوند چون مداد را درست نمی گیرند. و یا در نوشتن فشار بیش ازحد می دهند

یکی از وظایف مهم معلمین کمک به دانش آموزان در درست گرفتن مداد است و مداد را باید از میدان قلم  ( بالاتر از تراشه مداد ) گرفت و به طرز گرفتن مداد توسط انگشتان دانش آموزان نیز توجه کرد

 

اخبار مرتبط