رویکرد ما از تمرینات دست ورزی پایه دوم ۱۳ آبان

 

رویکرد ما از تمرینات دست ورزی

رویکرد ما از تمرینات دست ورزی این است که دانش آموزان با درست گرفتن قلم به وسیله انگشتانشان و قوی کردن ماهیچه ها و دقت ( تبدیل دیدن به نگاه کردن ) آماده برای تمرینات زیبا نویسی شوند .

این مهارت در حقیقت بستگی به تسلط دانش آموزان بر استفاده درست از ماهیچه‌های دست و انگشت‌هایشان دارند

چنانچه کودکان در دست ورزی پیشرفت داشته باشند، در کارهای روز مره خود پیشرفت کرده و در زیبا نویسی نیز بی تاثیر نخواهد بود .

چرا دانش آموزان در نوشتن خسته می شوند چون مداد را درست نمی گیرند. و یا در نوشتن فشار بیش ازحد می دهند

یکی از وظایف مهم معلمین کمک به دانش آموزان در درست گرفتن مداد است و مداد را باید از میدان قلم  ( بالاتر از تراشه مداد ) گرفت و به طرز گرفتن مداد توسط انگشتان دانش آموزان نیز توجه کرد

اخبار مرتبط