روش میزان در پیش دبستان و دبستان

ويژگی‌های روش آموزشی میزان در دوره پیش دبستان

موسسه هدایت میزان در ادامه نوآوری های پیشین خود در روش میزان سعی نموده است برای ارتقاء این رویکرد ضمن تبیین و تنظیم اهداف و اصول، اقدامات عملی که مربیان می توانند در این زمینه به کار بندند را نشان دهد. در اولین مجموعه اهدافی که متربی در هفت سال اول تربیت، باید به آنها نائل شود مشخص شده و اصول و دستورالعملهایی که از ویژگیهای شخصیتی او برآمده تعیین گردیده است تا با به کارگیری آنها توسط والدین و مربیان، هر یک از آن اهداف محقق گردد.

مفاهیم اساسی

روش‌های فعال یادگیری

برای شکل گیری این فرآیند الزم است مربی به غنی سازی محیط بپردازد. غنی سازی محیطی به معنای فراهم آوردن فضایی پویا برای شکل گیری و نمایان شدن علایق، کنجکاوی ها و سوالات است. این غنی سازی به طرق مختلف، با استفاده از انواع محرک ها، ابزارهای ساده، تصاویر و ایجاد سوالات به موقع و مناسب امکان پذیر است.

روش پروژه(کارساخت)

کار ساخت مجموعه فعالیت های عملی هدفمند گروهی یا فردی است که علایق، نیازها و ایده های دانش آموزان در شکل گیری آن ها تعیین کننده است.

یادگیری اکتشافی هدایت شده

در این روش کودک در فرآیند یادگیری فعال است و به جای این که تنها گیرنده یا مخاطب باشد با مربی مشارکت داشته به کاوش و جستجو جهت درک و یادگیری می پردازد.

القای محیطی

عوامل محیطی نقش موثری در شکل گیری اعمال کودک دارند و این نشان از اهمیت نقش مربیان و سامان بخشی محیط در تعین افعال و شاکله کودک است.

احســاس آزادی در کــودک

در صورت وجود فشار از طرف محیط و مربیان بر کودک، احساس ناامنی و ترس در او ایجاد شده و سالمت عاطفی وی به خطر می افتد این امر باعث بروز رفتارها و هیجانات نامتعادل در طفولیت و بزرگسالی کودک خواهد شد.

حفظ و پرورش تعلق خاطر به افعال انتخابی

در احادیث، به وجود ویژگی سرکشی و لجاجت در کودک به عنوان سرمایه ای برای رشد او یاد شده است. این ویژگی برجسته که در کودکان در قالب امیال و هیجانات با قوای زیاد بروز می‌کند می‌تواند منشأ بسیاری از جسارت ها و تحمل ها شود.

محیط طیب

محیط طیب محیطی است که با ساختار فطری و خلقت انسان تطابق داشته باشد و از موانع رشد و هر آنچه در تحقق ابعاد مختلف تعلیم و تربیت، بر طبق معیارهای عقلی و اسلامی اختلال ایجاد نماید، مبری باشد.

سنجش اهداف پیش دبستانی میزان

در این مجموعه برخی روش‌های جزئی و فعالیت‌هایی که از اصول برآمده و در پیش‌دبستانی‌ها قابلیت اجرا دارند ذکر شده است، تا بدین ترتیب فاصله مبانی نظری با عمل و روش‌ها تقلیل یابد و بجای کلی گویی راه‌های اجرایی آن نیز پیش روی مربیان قرار گیرد.
ساختار ارائه مطالب در این مجموعه به گونه‌ای است که برنامه‌ریزان و مربیان می‌توانند به تبیین عمیق و جامعی از اهداف این دوره تربیتی دست یافته، و در هر عمل تربیتی میزان تحقق اهداف و انطباق با معیارها و اصول را مشخص نموده و در ادامه مسیر به طراحی روش‌ها و فعالیت‌های مؤثر بپردازند.

اهداف تربیتی میزان در دوره پیش دبستانی

 • رشد و صیانت حواس پنجگانه و ارتقاء نظام حسی
 • رشد عضلات دست و پا(ظریف و درشت)
 • آمادگی جهت درک ویژگی های زیستی خود(جسمی و جنسی) و تلاش در جهت حفظ و تقویت آنها
 • توانمندی مواجهه فعالانه ( مهارت ساخت اشیای ساده) با طبیعت به جهت آبادانی و تسخیر آن
شادابی در درون کودکان به ودیعه گذاشته شده است و ناراحتی و غم طولانی برای کودکان بی معناست. دوره اول رشد، فعال بودن کودک در گرو نشاط و انرژی درونی است.
 • رشد توان تصمیم گیری، انتخابگری و عمل
 • آمادگی برای کشف،شناخت،انتخاب و رشد استعداد های نهفته و شایستگی ها و علایق حرفه ای
 • افزایش توان اراده و عزم و تلاش مداوم و پیوسته در تمامی ابعاد
 • قابلیت انجام مسئولیت‌های شخصی
 • آمادگی برای درک ویژگی‌‌های زیستی – روانی خود و تلاش جهت حفظ و تقویت آن‌ها (متناسب با سن کودک
  • توانایی نسبی بروز مدیریت شده احساسات خوشایند(شادی و محبت) و ناخوشایند (خشم)
  • برخورداری از احساسات مطلوبی مانند آرامش، ارزشمندی و عزت‌نفس، لذّت ارتباط و ‌بازی با دیگران
 • آمادگی برای شکل‌گیری مهارت مقاومت، مشارکت و تأثیر‌گذاری گروهی
  • آمادگی جهت دیگرسازی و اصلاح دیگران و مشارکت خردمندانه اجتماعی
  • آمادگی جهت شکل‌گیری هویت انقلابی و ملی
  • آمادگی جهت قانون‌پذیری
 • آمادگی جهت شکل‌گیری هویت جنسیتی و تشکیل خانواده و شایستگی‌های پایه مرتبط با ابعاد زیستی زندگی خانوادگی
 • ارتقاء سطح توجه،تمرکز و حافظه
 • رشد خیال ورزی و خلاقیت در زمینه های مختلف (از جمله توانایی بروز هنری پدیده های طبیعی و استفاده از خلاقیت در علم و فناوری
 • رشد توان پرسشگری درباره موضوعات عینی و انواع تفکر(علمی، منطقی و انتقادی ]و انتزاعی[ ) در مواجهه با موقعیت های زندگی
 • رشد مهارت های تفکر
 • توسعه کلام طیب در جهت رشد مهارت های ارتباطی
 • شکل گیری زمینه مناسب برای تخیلات،گزاره ها و باور های طیب با القای کلمات مناسب
 • شکل گیری حس اعتماد،ایمان و توکل در کودک نسبت به والدین و مربی
 • آمادگی برای پذیرش باورهای پایه (توحید ، معاد و …)
  • آمادگی جهت آیت بینی طبیعت
  • آمادگی جهت شکل گیری تفکر نقادانه در مواجهه با موقعیت های زندگی
 • توانایی نسبی دست ورزی با امیال
 • آمادگی برای شکل گیری صفات زیبا در آینده و افزایش تمایل به مصادیق معروف و جلوگیری از پیدایش صفات نامطلوب و اکراه از مصادیق منکر(متناسب با سن،علاقه ها و روحیات کودک)
 • آمادگی جهت مواجهه مسؤولانه با طبیعت و خلقت و منابع طبیعی به همراه رعایت الگوی صحیح مصرف