روسری فرشته‌های زمینی/پایه اول دخترانه/۲۰ آذرماه ۱۴۰۲

🗯با کشف هر نشانه، گویی دریایی از علم و دانش به روی ما باز می شود.

از اولین نشانه ای که آموختیم، و آن را در کلمات پیرامون مان جستجو کردیم.اسم خیلی هایمان نشانه ی ((آ)) را داشت…

😊و گویی گوهر تابان در ظلمات یافته ایم، برق چشمانمان دیدنی بود.

ذوقی که فقط یک معلم کلاس اولی می تواند شاهد آن باشد.

حالا دیگر داریم خبره می شویم.

💭چه در کشف نشانه، چه در کشف ترکیب های آن و جستجو ی آن نشانه و ترکیب ها در دایره ی لغاتمان…..

نشانه ی ((ای)) چالشی جدید برایمان رقم زد.

نیاز به تلاش داشتیم و انگیزه ای که ما به این تلاش ترغیب کند.

🎁مهمان عزیزمان ننه نقلی، همیشه برایمان انگیزه دهنده و روحیه بخش بوده.این بار هم آمد و از دیدنش ذوق کردیم.هر بار در کوله بار خود برایمان سوغات و هدیه ای داشت.این بار هم سبدی پر از هدیه….چشم از سبد و هدیه ها برنمی‌داشتیم.

🎀داستان دختری را شنیدیم که دوست داشت جهانیان به توانایی های او پی ببرند، دنبال راهی بود برای از بین بردن توجه های ظاهری،در انتها دخترک داستان ما پوشش حجاب را انتخاب کرده بود.

روسری

همان کلمه ای که ما بعد از آموختن نشانه ی ((ای)) می توانستیم آن را کامل بنویسیم.

و حالا مقارن با ایام شهادت بانوی حجاب و حیا، مادربزرگ عزیزمان برای دعا کرد و هدیه های با ارزش را به ما هدیه داد.

🧕🏻جایش خالی بود تا اولین روز پس از گرفتن هدیه ببیند، که فرشته های زمینی ما چگونه با حیا بودن را تمرین می کنند.

اخبار مرتبط