روزی با سبزیجات/دبستان دخترانه/۲۹ آبان ماه۱۴۰۲

امروز گل دختران میزانی با مشارکت و همکاری خانواده ،برای برنامه روزی با سبزیجات سالادی رنگارنگ درست کردند و به مدرسه آوردند.

💭هدف این برنامه: مصرف سبزیجات به صورت دورهمی و آشتی دختران گلمان با مصرف سبزیجات،همراه غذا بود.

🤩 تنوع و زیبایی سالاد ها بسیار زیبا و چشم نواز بود.

🌽🥕🫑🥒🍅🥬🥦

اخبار مرتبط