روزنامه دیواری دوران کودکی – ۲ اسفند ۱۴۰۱

دختر خانم های پایه دوم در کلاس علوم نشانه های رشد انسان در مراحل مختلف زندگی مانند:رشد قد، وزن و رشد توانمندی های فکری و ذهنی را کشف و بررسی کردند.

بعد قرار شد یک روزنامه دیواری با موضوع دوران کودکی خود درست کنند تا نشانه های رشد خودشان در سنین مختلف را هم پیدا کنند مانند:گفتن اولین کلمه،درآمدن اولین دندان و …

در کلاس  روزنامه دیواری های خود را ارائه دادند و با یکدیگر قرار گذاشتیم تا از مادر و پدر برای زحماتشان تشکر و قدردانی کنند.

اخبار مرتبط