روزنامه دیواری ایران زیبا/پایه دوم دخترانه/۱۷ اسفند ۱۴۰۲

🧕🏻عزیزانمان در هفته ای که گذشت، به برنامه ریزی ، اعطای مسئولیت در گروه‌ها و جمع آوری اطلاعات با موضوع آشنایی با شهرهای های ایران ، پرداختند و در کلاس فارسی نتیجه‌ی تحقیقات خود را بر روی کاغذ و در قالب روزنامه دیواری به نمایش گذاشتند.

🇮🇷 و برای درس ایران زیبا دخترانمان به صورت گروهی روزنامه دیواری خود را درست کردند.

🔍📜ابتدا به جمع‌آوری مطالب و تصاویر مربوط به شهرهایی که برای هر گروه مشخص شده بود،پرداختند و سپس تمام تحقیقات خود را با علاقه و انگیزه روی روزنامه دیواری پیاده سازی کردند.

اخبار مرتبط