رنگ بازی/پیش دبستانی۱ دخترانه/۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲

نوگلان پیش دبستانی ۱ در فعالیت زنگ بازی بلوز و شلوار و جوراب هایشان را با دقت نگاه کردند.👀

بعد با آبرنگ، نقاشی بزرگ بلوز و شلوار و جوراب‌هایشان را رنگ آمیزی کردند!🎨😁

اخبار مرتبط