ربنا های قرآنی (ویژه نوروز)_دبیرستان دوره اول

طبق روال سالهای گذشته ، امسال هم دعا های قرآنی که با عنوان ربنا های قرآنی به دانش آموزان توضیح داده شده است ، برای مشاهده و حفظ کردن در این مطلب قرار گرفته است.
شایان ذکر است هر کدام از این دعا ها در صورت حفط و تحویل دادن بعد از تعطیلات عید ، دارای ۱۵ امتیاز خواهد بود.

اخبار مرتبط