راهکارها و مثال های عملی اصل یادگیری مبتنی بر تلاش در روش میزان

بارش فکری مربیان مدرسه میزان در مهر ماه ۱۴۰۰

چند مثال عملی و راهکار پیرامون اصل یادگیری مبتنی بر تلاش

انجام فعالیت ها در غالب پروژه

طراحی فعالیت های مناسب ( فعالیت های که ایجاد سوال می‌کند)

پرهیز از آموزش مستقیم

در فعالیت ها پاسخ نوآموزان را خود نوآموزان به یکدیگر بدهند.

طراحی کار برگ های مناسب

هدف طی مسیر است و نه رسیدن به نتیجه و این برای بچه ها گفته می شوددر بازی هاتلاش بچه ها ملاک تشویق است نه برد و باختدر صحبت ها به تلاش بچه های پرتلاش اشاره می شودطرح درس ها با توجه به این اصل طراحی می گرددبرای خانواده ها این اصل یادآوری و در این زمینه آگاهی داده می شود.

با توجه به تفاوت های فردی فعالیت ها در سطحی ارائه شود که نو آموز خسته نشود انگیزه برای ادامه داشته باشد.

فعالیت ها به صورتی باشد که جز علاقه مندی نوآموزان باشد.

از علاقه مندی ها و طرح های خود نوآموزان در فعالیت ها استفاده کنیم.

ایجاد شرایط مناسب برای دانش آموز در مسیر کشف و انجام مراحل یادگیری

فرصت حدس و خطا دان به دانش آموزانم

دادن زمان مناسب برای یادگیری مناسب و دلخواه به دانش آموزانم

بالابردن صبر و حوصله خودم و مربیانم، و دادن اعتماد به نفس به دانش آموزانم

بازی هایی برای بالابردن تعادل در کلاس بازی

کلاس دانشمند کوچولو که مقدمه ای بر فارسی و ریاضی آقا پسرهاست ولی کاملا غیر مستقیم و بر اساس تلاششان

تفاوت و انعطاف برنامه های اساتید با توجه به متفاوت بودن تلاش آقا پسرها

بالابردن قدرت دست ورزی در کلاس ابزارسنان

بالابردن قدرت شنیدن فعال و بیان صحیح در کلاس هنر و بازیگری

می توان بازی هایی تدارک دید که هر فرد تلاش خود را تا حد امکان برای رسیدن به نتیجه ی خوب انجام دهد. باید به دانش آموزان گوش زد کرد که اگر تلاش خود را بیشتر کنند نتیجه ی بهتری می گیرند.

این اصل را تمامی معلمین باید به خوبی یاد داشته باشند و باید مدام بروز رسانی شوند توجیه کردن اولیاء نسبت به این اصل تا همراهی لازم صورت گیرد. دانش آموزانی که استعداد دارند و خودشان بدنبال تحقیق و کشف هستند شناسایی شود و بستر انجام کار برای آن ها فراهم گردد. برگزاری آزمون های ماهانه جهت بررسی دانش آموزان و اینکه آیا مبتنی بر تلاش فعالیت هایشان را انجام داده اند یا خیر(چرخه دمینگ)

آموزش این روشو اصل مهم به معلمین تازه ورود

توجیه و آموزش خانواده ها در رابطه با این اصل در ملاقات های حضوری و جلسات والدین

بررسی طرح درس ها و بودجشه بندی ها برای منطبق کردن آن بر این روش

جذب معلمینی صبور با انگیزه و خلاق برای اجرای این اصل

آماده سازی محیط مناسب برای دانش آموزان برای تحقق این است ( مانند منابع علمی مناسب _ کتاب خانه ای غنی _ اینترنت _ معلمینی مسلط و … )

بررسی مدام دانش اموزان که در صورت نیاز وارد چرخه دمینگ شوند و بعد از طی مراحل از آن خارج شوند.

برگزاری آزمون های منظم ماهیانه برای سنجش دقت و کیفت اصل یادگیری مبتی بر تلاش و اصل کارگروهی

 مواجه کردن دانش آموزان با مسائل مختلف

تشویق دانش آموزانی که در امر یادگیری تلاش خوبی دارند.

تصحیح حرکت دانش آموزانی که در امر یادگیری دچار مشکلاتی هستند.

دانش آموزان فعالیت های خود را با جدیت و پشتکار انجام  دهند.

دانش آموزان فعالیت ها را با حوصله و پشتکار‌ انجام دهند.

دانش آموزان در فعالیت ها امید و انگیزه داشته باشند و از انجام فعالیت راضی باشند.

دانش آموز اگر چند بار در انجام فعالیت با شکست رو به رو شد نا امید و دلسرد نشود و تلاش خود را بیشتر‌ کند.

دانش آموزان احساس رقابت با یک دیگر‌ را نداشته باشند و هر کس که توانست مطلب را یاد بگیرد احساس رضایت داشته باشد و از آن لذت ببرد.

 آموزش را با ایجاد سوال و طرح یک چالش ذهنی شروع میکنم.

سعی میکنم تا حد امکان از دادن جواب های مستقیم به دانش آموزان خودداری کنم.

برای آموزش برخی از مفاهیم مثل الگو و اندازه گیری و … از بازی های چالشی استفاده میکنم تا دانش آموز مجبور به فکر کردن شود.

از کار برگ های متفاوت برای تمرین و تسلط دانش آموزانم استفاده میکنم.

به دانش آموزانم تذکر میدهم برای مسلط شدن به مفاهیم ریاضی باید تمرین کرد و پشتکار و تلاش داشت.

در معلم راهنما بودن و مشاوره هایم:

۱️⃣ سیاستگذاری و ریل‌گذاری کلاسها به صورتی که دانش آموز حتماً در همه کلاس ها مثل علوم ریاضی فارسی مطالعات در امر آموزش نقش ایفا کند و پرهیز از تدریس اولیه و در کردن ذهن دانش آموز و متکلم وحده بودن مربی

۲️⃣ توجیه همه مربیان برای نقش هدایتگری و پیش بردن درس با ایجاد سوال های مختلف

۳️⃣ طراحی آزمایش های مختلف برای درس علوم و هماهنگی و همکاری با معلم مربوطه و انعکاس فعالیت های دانش آموزان در پیج کلاس مدرسه و کانال پایه به صورتی که دانش آموزان دیگر را نیز تشویق و تحریک کند.

۴️⃣ از دانش آموز می خواهم  آزمایش‌هایی که و مطالبی که در درس علوم ریاضی و … دستگیرش شده است را در فضایی مثل  کلاس‌ کنفرانس یا فوق برنامه  با دانش آموزان دیگر به اشتراک بگذارد و از دستیابی هایش بگوید  و شیرینی این آموختن را به صورت محسوس بچشد و از تلاشی که برای یادگیری کرده است و در جمع بازگو می کند لذت ببرد.

۵️⃣ توصیه به دانش آموزان برای تحقیق درباره یک پرسش درسی یا ذهنی یا یک چالش مطرح شده و  جستجو در فضای مجازی بصورت امن در حضور خانواده

انجام پلی کپی ها به صورت انفرادی

ارائه کنفرانس با موضوع انتخابی خود دانش آموز

ساخت سازه ها و انجام آزمایش های انفرادی

پروژه ی کتابخوانی پایه که به صورت انفرادی است

اجرای آزمایش قبل از شروع درس به جهت افزایش یادگیری بهتر

معلم شدن دانش آموز یعنی مطلبی که یاد گرفته به دانش آموز دیگر یاد بدهد.

دانش آموز مطلبی که یاد گرفته را کنفرانس دهد.

از دانش آموز بخواهیم در مورد مبحث مورد نظر تحقیق کند.

طراحی یک آزماش مربوط به آن مفهوم و انجام آزمایش توسط خود دانش آموز

طراحی دفاتر درسی به صورتی که دانش آموز با خواندن یک قسمت و حل کردن قسمت دیگر مبحث درس را متوجه شود.

اجرای آزمایش قبل از شروع درس به جهت افزایش یادگیری بهتر

از دانش آموزان بخواهیم درباره ی مبحث مورد نظر تحقیق کند.

از دانش آموز بخواهیم درباره ی مبحث مورد نظر کنفرانس بدهد.

از دانش آموز بخواهیم مبحث یاد گرفته شده را به دیگران آموزش دهد.

دفترچه های مفهومی

فعالیت های تعریف شده که باعث درگیری دانش آموزان در آن مسئله شود.

نداشتن تدریس مستقیم

استفاده از ابزار مختلف برای آموزش و استفاده دانش آموزان از این ابزار

  پروژه های مختلف در  دروس مختلف جهت آموزش

 اجرای آزمایش قبل از شروع درس به جهت افزایش یادگیری بهتر

معلم شدن دانش آموز یعنی مطلبی که یاد گرفته به دانش آموز دیگر یاد بدهد.

دانش آموز مطلبی که یاد گرفته را کنفرانس دهد.

از دانش آموز بخواهیم در مورد مبحث مورد نظر تحقیق کند.

طراحی یک آزماش مربوط به آن مفهوم و انجام آزمایش توسط خود دانش آموز

نداشتن تدریس مستقیم

استفاده از ابزار برای آموزش مفاهیم و کار کردن دانش آموزان با این ابزار کمک آموزشی

دفترچه مفهومی

ایجاد مساله کردن در مفاهیم

وجود دفترچه ها به صورت مفهومی پرهیز از اموزش مستقیم طراحی فعالیت مباحث به صورتی که دانش آموز درگیر در مسئله و مبحث شود در اختیار قرار دادن ابزار مناسب برای آموزش طراحی پروژه های مختلف درسی جهت درگیری بیشتر دانش آموز با آن مبحث ایجاد سوال در ذهن دانش آموز مسیر دادن به او جهت پیگیری برای یادگیری بیشتر

دانش آموز بدون مقدمه چینی خاصی درگیر سئوالات مبحث خواهد شد.

کمترین راهنمایی را خواهم داشت.

در صورت سئوال کردن دانش آموز، او را به هم گروهی هایش ارجاع خواهم داد.

از دانش آموز می خواهم که روی مواردی که نفهمیده و یا غلط انجام داده است بازنگری کند و تفکر بیشتری را داشته باشد.

تشویق دانش آموز به اینکه خودش می تواند به مبحث مورد نظر پی ببرد.

طراحی چند مسئله سخت و در خواست تلاش در جهت حل آن و رسیدن به نتایج مد نظر، تلاش در انجام آزمایش جهت رسیدن به نتایج خاص، تلاش در جهت تهیه وسایل آزمایش یا در جهت ساخت وسایل آزمایش، تلاش در فرایند آزمایش و تکرار آن و طراحی آزمایشی دیگر در صورت نرسیدن به جواب، تلاش در فهم بهتر موضوعات علمی با مطالعه کتب فرادرسی.

با توجه به اینکه چیزی که با تلاش به دست می آید از بین نمی رود باید لزوم تلاش برای بچه ها تبدیل به باور بشود.

ارزش قایل شدن برای مسیر یادگیری توجه به تلاش های دانش آموزان فارغ از نتیجه در نظر گرفتن نمره برای تلاش های دانش آموزانطراحی فرآیند های آموزشی کلاس درس مبتنی بر تلاش طراحی فرآیند های عملی آموزش در حین اردوهای علمی

مربی باید:

۱- پشتکار و جدیت را در متربی ایجاد کند.

.۲- آنان را به صبر و حوصله داشتن ترغیب کند.

۳- اصل های سه گانه (دانش – بینش – مهارت بچه ها) را لحاظ کند.

۴- در بچه ها انگیزه درونی ایجاد شود و در آنان حفط شود.

۵- در ابتدا همدیگر را نمیشناسند باید تضاد و رقابت منفی آنان با یکدیگر خنثی شود.

در اولین جلسه مواجهه اولیا و دانش آموزان این اصل مفصل توضیح و شرح داده خواهد شد.

دفترچه مفاهیم تعریف شده و طبق آن عمل خواهد شد.

کارنامه آنلاین هر فرد بر اساس عملکرد خودش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

میزان پیشرفت بچه ها و سنجش آنها در امتحان ترم اول براساس میزان تحویل های وی خواهد بود.

در برنامه ریزی درسی فردی ( درجلسات مشاوره فردی) بر اساس شرایط هر فرد و میزان تلاش وی برنامه ریزی انجام خواهد شد.

 به دانش آموزان، آموزش و پاسخگویی مستقیم نداشته باشم.

طرح درس بر اساس اکتشاف و ایجاد سوال طرح شود.

تمرین های یک صفحه از کتاب را بدون کمک معلم حل کنند.

از دانش آموزان، پرسش فردی داشته باشیم.

در حل مسائل، مشورت کنند.

دانش اموزان تمرین های یک صفحه کتاب را بدون کمک معلم انجام دهند.کشف موضوع درسی (کشف نشانه های فارسی) توسط خود دانش اموز میخواهیم کلاس را بدون سوزن سیاه پوش کنیم. بچه ها بگویند چه کنیم. بیش تر فکر کن دانش اموز در صف می ایستند تا از معلم امضا بگیرند برخی امضا می گیرند و برخی به تفکر بیشتر دعوت می شوند. کمک کردن: معلم نباید هیچ کمکی که باعث قطع تلاش و فکر کردن دانش اموز می شود را انجام دهد.

مقایسه هر فرد با خودش

تشویق هر فرد متناسب با پیشرفت های خودش

طراحی فعالیت هایی که هر فرد با تلاش خود به جواب برسد.

خوب جلوه دادن تلاش های فردی

همراهی خانواده ها در این زمینه و تاکید بر تلاش خود شخص

تلاش دانش آموز در هر جلسه مستمر باشد نه اینکه تمام تکالیف در یک جلسه به اتمام برسد( استمرار در انجام تکالیف)

با توجه به شرایط و ویژگیهای هر دانش آموز برنامه درسی و پیگیریها و انتظارات درسی را برنامه ریزی کنیم.

مسیر تکالیف جوری باشد که در پایان انجام تکالیف دانش آموز خود حس خوب از انجام تکالیف داشته باشد.

در یادگیری دانش آموز از نمره و امتیاز کمتر استفاده شود و سعی به دادن انگیزه به دانش آموزان شود.

بعد از تلاش دانش آموز در یک مبحث درسی از خود او سوال کنیم برای خود چه نمره ای در نظر می گیرد( ارزیابی مشارکتی دانش آموز)

دادن موضوع و آزاد گذاشتن دانش آموز در صید مطالب از منابع موجود

قرار دادن ابزارهای گوناگون برای آزمایش های کتاب۲.تعریف فعالیت های کاردستی برای کلاس های آفلاین

تعریف پروژه های گوناگون متناسب با محتوای درس که به صورت انفرادی یا گروهی تلاش نمایند.

فعالیت های از پیش طرح ریزی شدند تا دانش آموز در جهت حل آن تلاش نمایند.

داشتن کاربرگ های متنوع که همه‌ی مهارت ها به کار گرفته شود.

 خیلی از صفحات قرآن که جنبه تمرین دارد در کلاس معلم نمیخواند اجازه میدهد دانش آموزان با تلاش خود آن صفحه را بخوانند سپس در پایان رفع اشکال می شود.

از ابتدا وارد متن کتاب نمی شویم بلکه در کتاب هدیه با گذاشن یک فیلم دانش آموزان را به سمت پیام اصلی سوق می دهیم. اجازه می دهیم خود دانش آموز تفکر و تلاش کند تا پیام اصلی را بفهمد. به علاوه بعضی اوقات برای بسط مطالب درسی در پایان، یک فیلم می گذاریم و دانش آموز باید بنا به آنچه خوانده تلاش کند مفهوم مورد نظر را در ذهن خود بسط دهد.

در مواردی در کلاس دانش آموز در کلاس به ساختن کاردستی مشغول می شود سپس معلم او را ارجاع می دهد به فلان صفحه کتاب و دیدن ترجمه و آیه ای که او با آن کاردستی ساخته و اصل یادگیری به عهده دانش آموز است.(نمونه کاردستی آیه صلوات در پایه سوم)

پیام قرآنی به دانش آموزان تدریس مستقیم نمی شود بلکه معلم می گذارد دانش آموزان با توجه به شکل های کتاب خود به یادگیری اکتشافی دست یابند.

احتمالا در این بخش منظور بر اصل یادگیری اکتشافی بوده که در راستای اکتشاف، تلاش هم صورت میگیرد. در اصول میزان این اصل بیان نشده ! اما از نظر بنده اصل مبتی بر تلاش می توان مواردی رو در نظر گرفت!مثل راهکار اینکه حل مسئله بخشی اساسی از موضوع هست.تقویت پرسشگری دانش آموز و تشویق پرسشگری درست و دقیق.توجه به پیشرفت و تلاش های فردی و گروهی!توجه به تغییرات شخصیتی  و آموزشی دانش آموز با توجه به تلاش و توانایی فردی او.

 طرح درس ها بر اساس اکتشاف و ایجاد سوال به فراخور توان دانش آموزان تدوین شود.

از آموزش و پاسخگویی مستقیم پرهیز شود.

پرسش انفرادی از هر دانش آموز برای دریافت مفهوم، تا هر دانش آموز به تناسب حال خود ارتقا یابد.

مشورت با دانش آموز برای حل مسائل درسی و غیر درسی.

تکیه بر روش حل مسئله .

درکلاس ریاضی سعی میشه دانش آموز خودش به جواب مساله دست پیدا کند.

اگر سوالی برای دانش آموز پیش بیاید او را ارجاع میدهیم به اینکه خودش به دنبال پاسخش برود.

جواب مستقیم به سوالاتشون داده نمیشه.۴.حدالامکان راههای رسیدن به پاسخش را برایش مطرح میکنیم.

حتی اگر بعد از تلاش به جواب درست نرسید سرزنش نخواهد شد.

برای یادگیری مبحث جدید هرکس خودش باید فکر کند و درس را بیاموزد.

کتابی را امضا می کنم که تمیز و مرتب و صحیح باشد.۳- در دست ورزی ها باید جواب سوالات را پیدا کنند تا درس را یاد بگیرند.

اگر نوآموز درخواست بازکردن کیک یا… را داشت، به او اجازه دهم تا خودش با تلاش بتواند انجام دهد.

هنگام پوشیدن لباس‌ها(کاپشن و…) به نوآموز فقط کمک میکنم و اجازه میدهم بقیه کار را خودش انجام دهد.

اگر در ساخت کاردستی ناتوان بود، برای تسریع کار فقط پیشنهاد میدهم و اجازه میدهم خودش انجام دهد.

اگر کاری را به سختی انجام داد، بخاطر اینکه تلاش کرده او را مورد توجه قرار میدهم نه بخاطر اینکه آن کار را انجام داده است.

اگر سوالی پرسید سعی میکنم به صورت مستقیم جواب ندهم تا سوق پیدا کند به فکر کردن و تلاش برای یادگیری.

در کلاس های درس به صورت مکرر بالای سر دانش آموز نرویم تا ببینیم خود او چه کاری را انجام می دهد.

از دانش آموزان بخواهیم در ابتدا، قبل از تدریس طرح درس روز توسط معلم، خودشان آن را توضیح دهند که متوجه میزان آگاهی آنان درباره آن درس شویم.

مربی درباره تک تک نظرات دانش آموزان نظر خود را بگوید و تا حد امکان در دانش آموز ایجاد انگیزه کند.

از روش یادگیری محیطی استفاده شود تا دانش آموزان با محیط اطراف خود بیشتر آشنا شوند.

از دانش آموزان بخواهیم در کلاس های درس با یکدیگر تعامل داشته باشند و هر دانش آموزی که زودتر کار خود را انجام داد نیز به بقیه بچه ها کمک کند.

آموزش عینی و دیداری مثلا بحث شناخت و درک خطدانش آموزان خط های موجود در محیط را ببینند و برای مربی توضیح دهنداز آموزش مستقیم کمتر استفاده شود. شیرینی حل مسئله را دانش آموزان بچشند مربی نسبت به یادگیری همه دید مثبت داشته باشد. مربی تلاش همه را به صورت یکسان ببیند و نظر بدهدقبل از انجام فعالیت مربی از توانایی و اعتماد به نفس بگوید و درون دانش آموز ایجاد انگیزه کند.

 توضیح دادن به دانش آموزان که برای بدست آوردن و آموختن مطالب نیاز به خواست خودشون و تلاش دارند.

آشنا شدن خود معلمان با این مفهوم و روش۳: انجام فعالیت ها در پیش دبستان با این روش بگونه ای که مثلا نوآموز با سوال کردن و گاهی با آزمون و خطا به مقصود نهایی فعالیت برسد.

با جدیت و پشتکار فعالیت خود را ادامه دهدبا صبوری و حوصله فعالیت خود را انجام دهدبا انگیزه و امید کار ها را انجام دهد تحقیق و مطالعه در فعالیت ها

متربی می‌بایست جدی و پشتکار داشته باشد انگیزه و امید داشته باشد در انجام کارها صبوری و حوصله به خرج دهد مربی نیز بایستی با ایجاد امید و انگیزه بچه ها را تشویق کند اطلاعات مورد نظر را از متربی ها جمع آوری کند اطلاعات جمع آوری شده را تجزیه و تحلیل کند.

اخبار مرتبط