دوره کتاب علوم-پایه ششم دخترانه-۲۵ اردیبهشت۱۴۰۲

با توکل بر خدا و تلاش های دختران ششمی میزان ، کتاب علوم را
دوره کرده و برای ارزشیابی های هماهنگ و نهایی آماده شده ایم.
به امید موفقیت های روز افزون .

اخبار مرتبط