دوره های مهارتی آموزشی

معرفی دوره‌های دانش افزایی

دوه های دانش افزایی با هدف افزایش توان علمی و تربیتی کادر میزان و اولیا با موضوعات متنوع آموزشی و پرورشی و در تمام ایام سال تحصیلی به دفعات برگزار می‌شود.

اخـبــار و رویــدادها