دوره دوم دبستان پسرانه میزان

معرفی مقطع

 جمع بندی شش سال فعالیت در دبیرستان و راهنمایی، موسسان میزان را متوجه نمود که بنیاد تعلیم و تربیت در دبستان است و دوره های بعد وقتی بهترین نتیجه را می‌دهد که این بنیاد به درستی تامین شده باشد. لذا در سال ۱۳۸۱ تصمیم گرفته شد که دبستان میزان شروع بکار نماید. استاد بزرگوار جناب آقای یزدانیان پدرانه اشراف بر فعالیت‌های دبستان را پذیرفتند.
برخی دوستان که قبلا در دبستان رافع که فعالیتهای نوآورانه‌ای داشتند همچون جنابان آقایان سلطانی، علی اکبریان، رحیمی، فارسیجانی  نیز با توقف فعالیت آن موسسه به ما پیوستند. دبستان از سال تحصیلی ۸۲-۸۱ با پایه های اول تا سوم در محل بلوار صالحی، خیابان جعفر زاده شروع به فعالیت نمود.

تــور مجــازی

کادر آموزشی دوره دوم دبستان پسرانه

سید حسین رحیمی

مدیر

سید مجتبی رحیمی(موسوی)

معلم راهنمای پایه پنجم

رسول سرآبادانی

معلم راهنمای پایه ششم

محمدعلی سروریان

معلم

فراز ظفری

معلم

فرهاد احمدی

معلم

مانی سرآبادانی (تفرشی)

معلم

تصـاویر فعالیت‌های دبستان دو

پایه چهارم

موضوع : فرهنگ بومی ساخت روزنامه دیواری نصب روزنامه دیواری های دانش آموزان عزیز بر روی دیوار کلاس‌ها

کلاس فارسی

پایه پنجم

کلاس علوم و آزمایشگاه پایه پنجم

درس نهم کارها آسان می شود ۲.

دانش آموزان در این درس مفهوم سطح شیب دار، چرخ و محور، قرقره، ماشین ساده و... را با انواع آزمایش های عملی و جذاب، یاد میگیرند.

پایه ششم

مطالعات اجتماعی دانش آموزان در این پروژه ، با انواع بنادر نفتی کشور، ویژگی های آن ها، کارکرد های آن‌ها و... آشنا شدند. والدین گرامی دانش آموزان پایه ششم از پروژه بنادر نفتی که با همت ، تلاش ، خلاقیت و نوآوری دانش آموزان ساخته شده بود،بازدید کردند.

ویدئوهـای دوره

اخبار دبستان پسرانه دوره دوم میزان