دوره دوم دبستان دخترانه میزان

معرفی مقطع

با توجه به درخواست های مکرر برخی از اولیاء، بالاخره در سال ۱۳۹۵ دبستان دخترانه میزان در محل سابق دبستان میزان در دو پایه شروع بکار نمود. با توجه به این که قرار شده بود که محل این دبستان نیز ساخته شود لذا مکان دبستان دخترانه میزان به خیابان آزادی کوچه منتقل گردید و رفته رفته تمامی پایه های دبستان در آن فعال گردیدند.

در سال ۱۳۹۷ سرکار خانم نجفی قدسی مدیریت آن دبستان را قبول فرمودند تا آن که بخاطر کسالت ایشان و درخواست برای انتخاب مدیری دیگر، در سال ۱۳۹۹ سرکار خانم سید موسوی که سالیان دراز بار اصلی یکی از بهترین مدارس تهران را به عهده داشتنددر محل جدید این مدرسه واقع در بلوار صالحی کوچه شهید اکبری مدیریت آن را به عهده گرفتند.

تــور مجـازی

کادر آموزشی دبستان دو

مدیریت
سیده کریمه سیدموسوی
نماینده مؤسسه
زینت آیت اللهی
معاونت
سودابه شمشیری
معاون اجرایی - انتشارات
زیور ایطا
مسئول انتشارات
زیور ایطا
معاون آموزشی و مسئول پایه چهارم
رضیه افضل زاده
معاون فرهنگی و مسئول پایه پنجم - ششم
مریم سید موسوی
مربی فارسی ششم
خانم زهرا قیومی
مربی علوم و خلاقیت پنجم و ششم
رقیه زارعی
مربی ریاضی چهارم
زهره عمویی
مربی ریاضی ششم
نعیمه دولتخواه
مربی فارسی پنجم
زینب بهرامی
مربی هدیه و قرآن سوم و چهارم
فاطمه سادات امام
مربی ریاضی پنجم
زهرا قمصری ( طهماسبی)
مربی علوم چهارم
نیلوفر همتی نژاد
مربی قرآن پنجم و ششم
زهره منزوی
مشاور
مریم کوهپایه
مربی خط
سمیه حمزه خانی
مربی سواد رسانه و فناوری
کاتب
مهماندار
الهام دهقان

فعالیت‌های دبستان دو

فعالیت‌های دبستان دو ناظر بر اصـول میـزان

عرصه دانایی
دروس مصوب

هدیه و قرآن
ریاضی
فارسی و دقت
علوم و آزمایشگاه
مطالعات اجتماعی
کار و فناوری
تفکر و پژوهش
هنر و خوشنویسی
ورزش

عرصه آگاهی
فعالیت های فرهنگی

صبحگاه
برگزاری نمازهای هماهنگ و جماعت
گلستان آداب
پروژه حیا و حجاب
برگزاری جشنواره ها
برگزاری نمایشگاه ها
اردوی جهادی

عرصه توانایی
کلاس های فوق برنامه

کلاس برنامه نویسی
کلاس کتابخوانی
کلاس خلاقیت
کلاس گفتگو
فعالیت در منزل
اردوها
پایگاه تابستانی

عرصه شکوفایی
برگزاری مراسم دینی

برگزاری بزرگداشت های مناسبت های مذهبی و دینی

اخبار دبستان دخترانه دوره دوم