دوره اول دبستان پسرانه میزان

معرفی مقطع

جمع بندی شش سال فعالیت در دبیرستان و راهنمایی، موسسان میزان را متوجه نمود که بنیاد تعلیم و تربیت در دبستان است و دوره های بعد وقتی بهترین نتیجه را می‌دهد که این بنیاد به درستی تامین شده باشد. لذا در سال ۱۳۸۱ تصمیم گرفته شد که دبستان میزان شروع بکار نماید. استاد بزرگوار جناب آقای یزدانیان پدرانه اشراف بر فعالیت‌های دبستان را پذیرفتند.
برخی دوستان که قبلا در دبستان رافع که فعالیتهای نوآورانه‌ای داشتند همچون جنابان آقایان سلطانی، علی اکبریان، رحیمی، فارسیجانی  نیز با توقف فعالیت آن موسسه به ما پیوستند. دبستان از سال تحصیلی ۸۲-۸۱ با پایه های اول تا سوم در محل بلوار صالحی، خیابان جعفر زاده شروع به فعالیت نمود.

تــور مجــازی

کادر دبستان دوره اول

محمدجواد علی‌اکبریان

 مدیر دبستان یک

غلامرضا فارسی‌جانی

معلم راهنمای پیش‌دبستان

سید حسن رحیمی (ساداتی)

معلم راهنمای پایه سوم

سید سلمان حسینی

معلم راهنمای پایه اول الف

سهیل غلامی شیروان

معاون آموزشی دبستان یک

محمدرضا فرازمند

معلم راهنمای پایه دوم

سعید شیخ طاهری

معلم راهنمای پایه اول ب

حسین دهکانی

معاون اجرایی دبستان یک

حسن گلزار

روابط عمومی دبستان یک

تصـاویر فعالیت‌های دبستان یک

هفته نامه من و بابام

ویدئوهـای دوره

اخبار دبستان پسرانه دوره اول