دوره‌ی خلاقانه فارسی -پایه پنجم دخترانه -۱ خرداد ۱۴۰۲

این بار هم به روال نیمسال های گذشته مجموعه ای از فعالیت ها را برای دوره طراحی کردیم و سعی کردیم در خلال فعالیت ها علاوه بر پیگیری و تثبیت اهداف درسی، دخترانمان را برای ارزیابی پایانی و یافتن نقاط ضعفشان آماده کنیم.
امروز در کلاس فارسی هر کدام از دخترانم بخشی از فعالیت ها را انجام دادند.
یک نفر مشغول انجام کاربرگ بود یک نفر فعالیت های باقی مانده کتاب را انجام می داد. دیگری به فعالیت ضرب‌المثل مشغول بود و آن یکی مشغول فعالیت نوارجمله برای درک مطلب بود. گروهی هم مشغول بازی تاس و کارت کلمات بودند و با کلمات مختلف برای ساخت کلمات مرکب و پیدا کردن مترادف و متضاد با واژگان مهم کتاب دسته و پنجه نرم می کردند.

همه ی اینها بعد از دو فعالیت مشترک در کلاس بود اولی فعالیت جدول کلمات که باید برای واژگان مختلف مترادف متضاد هم خانواده پیدا می کردند و با آن کلمات جمله می ساختند.
دومی فعالیت درک مطلب که باید به سوالات با سطوح مختلف به صورت انتخابی پاسخ می دادند.

اخبار مرتبط