دقت نمکی و خمیری پایه اول

گزارش دقت نمکی و خمیری

پایه اول – ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲

یکی از مجموعه فعالیت هایی که در تثبیت نشانه های آموخته شده در ابتدای سال تحصیلی اول مفید و موثر است، تلاش برای بازیابی تصاویر آن نشانه ها و در ادامه تولید و پیاده سازی آن ها به صورت های مختلف است.
دقت نمکی و خمیری نمونه ای از این دست اقدامات است که مربیان فارسی پایه ی اول در دستور کار آموزشی خود قرار داده اند.
هرقدر این اقدامات به کمک ابزارها و در قالب بسترهایی انجام شود که امکان لمس و برقراری ارتباط عمیق تر متربیان با اشکال حروف و شیوه های مختلف اتصال نشانه ها به یکدیگر را فراهم کند، حصول نتیجه ی مطلوب تر را امکان پذیر می کند.
هنگامی که مجموعه حواس متربیان در تعامل با یکدیگر عملکرده و تصویر نشانه های فارسی را بازنمایی می کنند، یادگیری و ماندگاری این آموزش ها به مراتب از صرف تمرین با نوشتار فراتر می رود.
در ادامه بسترها و فعالیت های دیگری با تاکید بر پرورش چنین مهارت هایی در دستور کار قرار خواهد گرفت. ان شاالله

 

 

IMG_0415

اخبار مرتبط