دربــــاره مــا

تـــــولد میـــــزان

موسّسه فرهنگی، آموزشی هدایت میزان در حالی به عنوان نهادی خودجوش، با حضور بعضی از مجرّبین عرصه‌ی تعلیم و تربیت شکل گرفت، که از بدو تاسیس، ارائه‌ی پاسخ‌هایی جامع و موثّر برای این معضلات را رسالت خویش دید. این مجموعه در سال ۱۳۷۶ با تأسیس دبیرستان کار خود را رسماً آغاز نمود و پس از آن در سال ۱۳۷۹ با افتتاح مقطع راهنمایی حوزه‌ی خدمت خویش را گسترش داد.

در سال ۱۳۸۳ نهال دبستان میزان در غرب شهر تهران کاشته و در ماه مهر همان سال با باران لبخند‌های نوآموزان پیش دبستانی و کلاس اوّلی، برای نخستین بار آبیاری شد.

تاریـــخچه و مؤسســـان میــزان

طرحی نو در آموزش و پرورش

از سال ۱۳۷۵

درسال ۱۳۷۵ آقایان حمیدرضا آیت اللهی، حمید دادگسترنیا، حمیدرضا عسکریان و سید ابوالفضل سیدموسوی، که هریک سابقه درخشانی در تعلیم و تربیت طی سالیان متمادی داشتند نشست‌هایی باهم گذاشتند تا ضمن بررسی نقاط ضعف، آسیب های موسساتی که تا آن زمان در این زمینه فعال بودند به تاسیس موسسه ای اقدام کنند که انحرافهای موسسه های قبلی را نداشته باشد و بتواند طرحی نو در آموزش و پروش دراندازد و محیطی سالم، علمی، معنوی و انقلابی برای دانش آموزان فراهم کند.
نام موسسه در ابتدا «میزان» انتخاب گردید.

اعضای سـتاد مؤسـسه میـزان

دکتر حمیدرضا آیت اللهی

مدیر عامل

سید ابوالفضل سیدموسوی

رئیس هیئت مدیره

مهدی دادگسترنیا

عضو هیئت مدیره

دستــاوردها و افتخـــارات