داستان نویسی سوم ۱۴بهمن ۴۰۲

بعد از مبحث جدید دانش آموزان شروع به نوشتن کردند،از خاص ترین این اتفاقات نوشتن دو دانش آموز بود که اصلا فعالیتی نمی کردند اما امروز داستان نوشته و خواندند

در آخر فرصتی پیش اومد بچه ها بعد از زنگ نماز مطالب نوشته شده خود را خواندند صف اول تصویر همه دانش آموزانی هستند که می خواستند داستان خود را بخوانند البته ۵نفر فرصت نشد بخوانند البته چند تا دیگه فیلم هم بود از خواندنشان  که نشد بگذارم

 

 

اخبار مرتبط