خلاقیت حجمی – پایه پنجم دخترانه- ۸ اسفند ۱۴۰۱

در این جلسه دختران پنجمی مکعب های مختلفی در سایزهای مختلف ساختند. سپس روی وجوه مکعب ، علامت هایی ایجاد کرده و حدس زدند که در صورت بستن مکعب گسترده ، علامت ها از زوایای مختلف چگونه دیده می شوند.

در این جلسه ، خلاقیت ، دست ورزی ، کشف علت و هوش تجسمی دختران ، مورد توجه قرار گرفت.

سرکار خانم زارعی 

معلم محترم خلاقیت 

اخبار مرتبط