حضور پرشور خانواده بزرگ میزان در جشن بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی ایران

حضور پرشور خانواده بزرگ میزان در غرفه دبستان دخترانه میزان واقع در خیابان آزادی در جشن بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی ایران

اخبار مرتبط