حجم پلکانی/پایه پنجم دخترانه/۱۹دی‌ماه۱۴۰۲

حجم پلکانی

🎨🖌🖍در کلاس خلاقیت پایه پنجم ، با استفاده از کاغذهای شطرنجی ، رسم پلکانی را انجام دادیم . سپس نحوه ی رنگ آمیزی و حجم دهی به رسم را آموختیم .دخترانمان حجم های بسیار زیبایی را ترسیم کردند .

اخبار مرتبط