جلسه اولیای پایه هفتم

دومین جلسه اولیای پایه هفتم در سال تحصیلی جدید ، برگزار شد.

در این جلسه ، معلم راهنمای پایه هفتم ، به معرفی کتاب و توضیحاتی در رابطه با مسائل مربوط به چگونگی خواب دانش آموزان در خانه و همچنین فعالیت های مدرسه پرداختند.

همچنین قطعه فیلمی در رابطه با خواب صحیح و مفید و گزارش مصور فعالیت های دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه که شامل کلاسهای (کارگاه ، آزمایشگاه ، پروژه ، رایانه ، تئاتر ، معرق چوب ، تواشیح و سواد رسانه) می شود ، ارائه شد که در ادامه مطلب قابل مشاهده است.

در پایان کارنامه های اخلاق و رفتار و درسی و پرورشی و قرآنی دانش آموزان به اولیای آنها داده شد.

 

اخبار مرتبط