جلسه اولیای پایه هشتم

اولین جلسه اولیای پایه هشتم در سال تحصیلی جدید ، برگزار شد.

در این جلسه ، معلم راهنمای پایه و مدیر دبیرستان دوره اول ، توضیحاتی در رابطه با مسائل مربوط به دانش آموزان و فعالیت های مدرسه ارائه کردند.

 

اخبار مرتبط