جلسه اندیشه ورزی ۴ آذر ۱۴۰۲

به نام خدا

 

گزارشی از جلسه اندیشه ورزی ۴ آذر ۱۴۰۲ . سلسله جلساتی با عنوان اندیشه ورزی در روزهای شنبه هر هفته از ساعت ۱۵ تا ۱۷ به طور مستمر در مدرسه هدایت میزان برگزار می گردد تا سطح مهارت و توانایی مربیان و مسئولین و همچنین هماهنگی بین یکدیگر افزایش پیدا کند تا بتوانیم در تربیت و آموزش دانش آموزان مدرسه بروز و توانمندتر از قبل باشیم .

 

در ابتدای جلسه جناب آقای گلزار تذکرات و نکات معرفتی و همچنین برخی روال های کاری را تذکر دادند  و سپس هر کدام از همکاران نکات و موضوعات مهم در مدرسه را به سایر همکاران انتقال دادند تا بتوانیم هر روز توانمندتر از گذشته عمل کنیم .

 

در ادامه جلسات اندیشه ورزی به بحث ((مشاهده دقیق )) رسیدیم  که مشاهده دقیق چیست و چگونه می توان مشاهده و دقت دانش آموزان را نسبت به پیرامون خود بالا ببریم .

در این جلسه همکاران فعالیت هایی که در کلاس های خود انجام می دهند تا دقت دانش آموزان نسبت به پیرامون خود را زیاد کنند یاد داشت کرده و جهت بررسی و ارزیابی به همکار دیگر تحویل دادند تا ایشان هم نظر خود را درمورد فعالیت آن همکار اعلام کرده و اگر در آن مورد پیشنهادی نیز دارند بیان کنند .

اخبار مرتبط