جلسه اندیشه ورزی ۱۳ آبان ۱۴۰۲

به نام خدا

گزارشی از جلسه اندیشه ورزی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ . سلسله جلساتی با عنوان اندیشه ورزی در روزهای شنبه هر هفته از ساعت ۱۵ تا ۱۷ به طور مستمر در مدرسه هدایت میزان برگزار می گردد تا سطح مهارت و توانایی مربیان و مسئولین و همچنین هماهنگی بین یکدیگر افزایش پیدا کند تا بتوانیم در تربیت و آموزش دانش آموزان مدرسه بروز و توانمندتر از قبل باشیم .

موضوعات مطرح شده در جلسه شامل موارد زیر بود که به طور خلاصه خدمت شما عزیزان عرض می گردد:

۱- مهارت های یادگیری ۸ جلسه آینده

۲ – اصول روش میزان ۶ جلسه آینده

۳ – نیاز سنجی همکاران

۴ – تعلیم و تربیت یک فرایند یاد دهی – یادگیری

۵ – معلم را چگونه بشناسیم

۶ – صفات و وظایف معلم

۷ – باید ها و پرهیزهای معلم ( نباید های معلمی ) – مهارت ها و شیوه ها

۸ – مشاهده دقیق – برقراری ارتباط و تفکر نقادانه – شناخت و ابزار اندازه گیری

۹ – یادداشت برداری و طبقه بندی – طراحی پروژه با متغییر و خلاقیت

۱۰ – نتیجه و اندازه گیری – کارگروهی – پیش بینی و فرضیه سازی

 

اخبار مرتبط