جلسه‌ی دانش افزایی معلمین

با حضور مربیان دبستان پسرانه و دخترانه میزان

دومین بخش جلسه دانش افزایی میزان با موضوع اختلالات یادگیری در سالن مدرسه میزان در تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.
استاد این مبحث سرکار خانم مطهری بودند و مربیان محترم دبستان پسرانه میزان و دبستان دخترانه میزان در آن شرکت نمودند.

اخبار مرتبط