جلسات اندیشه ورزی

گزارش ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲

خلاصه :

معلم تنها شمعی نیست که بسوزد، او می سوزد تا با نور آگاهی بخشی، آینده را بسازد و سرنوشت هزاران فرزند این مرز و بوم را به نیکی و روشنایی رقم بزند. یک معلم گاه تنها با یک جمله مسیر سرنوشت شاگردان خود را به کل تغییر داده است.

با توجه به دغدغه‌هایی که در حوزه استفاده از خرد جمعی و نظرات نخبگان حوزه معاونت ، مربیان ، معاونان و مشاوران حوزه تعلیم و تربیت ، وجود دارد ، سلسله جلساتی با عنوان اندیشه ورزی در روزهای شنبه هر هفته از ساعت ۱۵ تا ۱۷ به طور مستمر در مدرسه هدایت میزان برگزار می گردد تا سطح مهارت و توانایی مربیان و مسئولین و همچنین هماهنگی بین یکدیگر افزایش پیدا کند تا بتوانیم در تربیت و آموزش دانش آموزان مدرسه بروز و توانمندتر از قبل باشیم .

 

صورت جلسه

جلسه شورای عمومی تاریخ ۱۵/۰۷/۱۴۰۲ شورع ساعت  ۱۵:۱۰

صحبت های ابتدایی حاج آقای گلزار  ، تذکرات و نکات معرفتی

برخی روال های کاری تذکر داده شد .

 

جناب آقای دهقانی

 • هماهنگی با مسئول مربوطه و مدیریت جهت لیست خرید و اقدام لازم با حداقل یک هفنه قبل تر
 • مسائل اضطراری با آقای علی اکبریان هماهنگ شود و ایشان هماهنگ کنند .
 • حفظ و نهگداری اموال مدرسه و بی تفاوت نبودن همکاران نسبت به نظافت طبقات و کلاس ها

جناب آقای فرازمند

 • تشکر از تیم اجرایی جهت نظافت طبقات و تحول جدید در امور نظافت
 • همکاری همکاران در نظافت طبقات و تذکر به موقع به دانش آموزان
 • نظافت سرویس های همکف و توجه ویژه همکاران داخل حیاط به دانش آموزانی که از سرویس داخل حیاط استفاده می کنند .

جناب آقای نصیری

 • لطفا اعتراض دانش آموزان را به آقای نصیری توسط معلم راهنما انتقال و پیگیری شود .
 • نظم کلاس کارگاه با سایر کلاس ها فرق میکند به واسطه ابزارآلات و وسایل خطرناک
 • پیگیری زیبا نویسی در کلاس ها ، توسط اولیا

جناب آقای رجبی

 • حجم غذای سفارشی دانش آموزان زیاد است ، لطفا پیگیری شود با آشپزخانه

جناب آقای غلامی

 • توجه ویژه همکاران به تغذیه و ناهار در پایه ها
 • پیگیری مطالب از طرف معاون آموزشی که در کانال گذاشته می شود .
 • پیگیری گزارش های هفتگی در سایت مدرسه و قرار نیست که همیشه پیگیر ارائه گزارش همکاران باشم در رابطه با ارائه گزارش
 • کاربرگ ها از یک هفته قبل ارائه شود به واحد انتشارات
 • تقویم تعجیلی و آماده شدن آن تا یک هفته آینده .

اخبار مرتبط