جشن میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) پیش دبستان

برگزاری جشن میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) – پیش دبستان

 

برگزاری جشن میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) برای دانش آموزان پیش دبستانی همراه با قلعه بادی برای بازی و سرگرمی کودکان

به همراه برگزاری ایستگاه صلواتی و پذیرایی برای فرزندان دلبند مدرسه .

در دو نوبت صبح و عصر

اخبار مرتبط